Single product

Chan tang ong

Chân tầng ong

Chân tầng ong mật của chúng tôi đáp ứng cho giống ong nội từ miền Tây Bắc, Đông Bắc có kích thước ô lăng lớn nhất đến đến bắc miền trung Việt Nam.

Description

Chân tầng ong mật của chúng tôi đáp ứng cho giống ong nội từ miền Tây Bắc, Đông Bắc có kích thước ô lăng lớn nhất đến đến bắc miền trung Việt Nam.

Kích thước: 330x195mm

Kích thước ô lăng: 6×4,6 mm

20 cái/kg

Màu sắc: Vàng

Giá: Liên hệ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chân tầng ong”

Your email address will not be published. Required fields are marked *